Английски език - граматика

английски език граматика

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Минало перфектно време - Past Perfect Tense 82390
2 Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense 51381
3 Минало продължително време - Past Continuous Tense 40251
4 Future with going to 24597
5 Бъдеще просто време - Future Simple Tense 25066
6 Минало просто време - Past Simple Tense 38367
7 Сегашно продължително време - Present Continuous Tense 33392
8 Сегашно просто време - Present Simple Tense 40530
9 Тестове 116146
10 Причастие 22794
11 ГЕРУНДИЙ - THE GERUND 27379
12 Инфинитив 16546
13 Употреба на модалните глаголи: can/could, may/might, must, ought, need, dare 43697
14 СПОМАГАТЕЛНИ ГЛАГОЛИ 18680
15 Членуване 14630
16 Видове съществително имена 12052
17 Наставки/Представки 15737
18 Бъдеще продължително време 11082
19 Минало перфектно продължтелно време 13501
20 Наречие 12796
21 ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ 12032
22 МЕСТОИМЕНИЯ 18848
23 ПРЕДЛОЗИ 19778
24 Определителен член 14456
25 Род и число 17477
 
Страница 1 от 2