Английски език - граматика

английски език граматика

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Минало перфектно време - Past Perfect Tense 55864
2 Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense 35042
3 Минало продължително време - Past Continuous Tense 27365
4 Future with going to 16856
5 Бъдеще просто време - Future Simple Tense 16809
6 Минало просто време - Past Simple Tense 26127
7 Сегашно продължително време - Present Continuous Tense 23191
8 Сегашно просто време - Present Simple Tense 27941
9 Тестове 76076
10 Причастие 16682
11 ГЕРУНДИЙ - THE GERUND 17809
12 Инфинитив 11729
13 Употреба на модалните глаголи: can/could, may/might, must, ought, need, dare 29000
14 СПОМАГАТЕЛНИ ГЛАГОЛИ 13430
15 Членуване 10206
16 Видове съществително имена 8768
17 Наставки/Представки 11078
18 Бъдеще продължително време 7627
19 Минало перфектно продължтелно време 9313
20 Наречие 8938
21 ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ 8397
22 МЕСТОИМЕНИЯ 13373
23 ПРЕДЛОЗИ 13698
24 Определителен член 10160
25 Род и число 12446
 
Страница 1 от 2