Английски език - граматика

английски език граматика

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Минало перфектно време - Past Perfect Tense 71804
2 Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense 44800
3 Минало продължително време - Past Continuous Tense 35123
4 Future with going to 21285
5 Бъдеще просто време - Future Simple Tense 21519
6 Минало просто време - Past Simple Tense 33637
7 Сегашно продължително време - Present Continuous Tense 29396
8 Сегашно просто време - Present Simple Tense 35736
9 Тестове 99924
10 Причастие 20217
11 ГЕРУНДИЙ - THE GERUND 23620
12 Инфинитив 14621
13 Употреба на модалните глаголи: can/could, may/might, must, ought, need, dare 37281
14 СПОМАГАТЕЛНИ ГЛАГОЛИ 16504
15 Членуване 12866
16 Видове съществително имена 10683
17 Наставки/Представки 13812
18 Бъдеще продължително време 9607
19 Минало перфектно продължтелно време 11730
20 Наречие 11206
21 ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ 10514
22 МЕСТОИМЕНИЯ 16746
23 ПРЕДЛОЗИ 17377
24 Определителен член 12660
25 Род и число 15413
 
Страница 1 от 2