Английски език - граматика

английски език граматика

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Минало перфектно време - Past Perfect Tense 57636
2 Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense 36095
3 Минало продължително време - Past Continuous Tense 28077
4 Future with going to 17355
5 Бъдеще просто време - Future Simple Tense 17314
6 Минало просто време - Past Simple Tense 26840
7 Сегашно продължително време - Present Continuous Tense 23752
8 Сегашно просто време - Present Simple Tense 28624
9 Тестове 78776
10 Причастие 17044
11 ГЕРУНДИЙ - THE GERUND 18350
12 Инфинитив 12042
13 Употреба на модалните глаголи: can/could, may/might, must, ought, need, dare 29765
14 СПОМАГАТЕЛНИ ГЛАГОЛИ 13729
15 Членуване 10509
16 Видове съществително имена 9029
17 Наставки/Представки 11354
18 Бъдеще продължително време 7844
19 Минало перфектно продължтелно време 9594
20 Наречие 9175
21 ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ 8620
22 МЕСТОИМЕНИЯ 13714
23 ПРЕДЛОЗИ 14076
24 Определителен член 10419
25 Род и число 12758
 
Страница 1 от 2