Английски език - граматика

английски език граматика

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Минало перфектно време - Past Perfect Tense 59989
2 Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense 37548
3 Минало продължително време - Past Continuous Tense 29162
4 Future with going to 17984
5 Бъдеще просто време - Future Simple Tense 17983
6 Минало просто време - Past Simple Tense 27824
7 Сегашно продължително време - Present Continuous Tense 24683
8 Сегашно просто време - Present Simple Tense 29703
9 Тестове 81778
10 Причастие 17543
11 ГЕРУНДИЙ - THE GERUND 18910
12 Инфинитив 12451
13 Употреба на модалните глаголи: can/could, may/might, must, ought, need, dare 30654
14 СПОМАГАТЕЛНИ ГЛАГОЛИ 14167
15 Членуване 10901
16 Видове съществително имена 9295
17 Наставки/Представки 11735
18 Бъдеще продължително време 8126
19 Минало перфектно продължтелно време 9954
20 Наречие 9486
21 ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ 8893
22 МЕСТОИМЕНИЯ 14141
23 ПРЕДЛОЗИ 14543
24 Определителен член 10773
25 Род и число 13144
 
Страница 1 от 2