Английски език - граматика

английски език граматика

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Минало перфектно време - Past Perfect Tense 88464
2 Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense 55116
3 Минало продължително време - Past Continuous Tense 43401
4 Future with going to 26293
5 Бъдеще просто време - Future Simple Tense 26933
6 Минало просто време - Past Simple Tense 41177
7 Сегашно продължително време - Present Continuous Tense 36052
8 Сегашно просто време - Present Simple Tense 43804
9 Тестове 126704
10 Причастие 24218
11 ГЕРУНДИЙ - THE GERUND 29237
12 Инфинитив 17578
13 Употреба на модалните глаголи: can/could, may/might, must, ought, need, dare 47323
14 СПОМАГАТЕЛНИ ГЛАГОЛИ 19803
15 Членуване 15590
16 Видове съществително имена 12898
17 Наставки/Представки 16858
18 Бъдеще продължително време 11800
19 Минало перфектно продължтелно време 14351
20 Наречие 13631
21 ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ 12906
22 МЕСТОИМЕНИЯ 20216
23 ПРЕДЛОЗИ 21127
24 Определителен член 15526
25 Род и число 18768
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/misteria/public_html/learnbgcom/templates/javanya/html/pagination.php on line 107

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/misteria/public_html/learnbgcom/templates/javanya/html/pagination.php on line 114

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/misteria/public_html/learnbgcom/templates/javanya/html/pagination.php on line 107

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/misteria/public_html/learnbgcom/templates/javanya/html/pagination.php on line 114
Страница 1 от 2