Английски език - граматика

английски език граматика

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Минало перфектно време - Past Perfect Tense 58982
2 Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense 36980
3 Минало продължително време - Past Continuous Tense 28702
4 Future with going to 17700
5 Бъдеще просто време - Future Simple Tense 17701
6 Минало просто време - Past Simple Tense 27397
7 Сегашно продължително време - Present Continuous Tense 24249
8 Сегашно просто време - Present Simple Tense 29189
9 Тестове 80493
10 Причастие 17329
11 ГЕРУНДИЙ - THE GERUND 18673
12 Инфинитив 12280
13 Употреба на модалните глаголи: can/could, may/might, must, ought, need, dare 30237
14 СПОМАГАТЕЛНИ ГЛАГОЛИ 13960
15 Членуване 10735
16 Видове съществително имена 9200
17 Наставки/Представки 11567
18 Бъдеще продължително време 7995
19 Минало перфектно продължтелно време 9808
20 Наречие 9356
21 ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ 8781
22 МЕСТОИМЕНИЯ 13942
23 ПРЕДЛОЗИ 14340
24 Определителен член 10620
25 Род и число 12979
 
Страница 1 от 2