Английски език - граматика

английски език граматика

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Минало перфектно време - Past Perfect Tense 77223
2 Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense 48293
3 Минало продължително време - Past Continuous Tense 37792
4 Future with going to 22948
5 Бъдеще просто време - Future Simple Tense 23319
6 Минало просто време - Past Simple Tense 36239
7 Сегашно продължително време - Present Continuous Tense 31457
8 Сегашно просто време - Present Simple Tense 38300
9 Тестове 108613
10 Причастие 21534
11 ГЕРУНДИЙ - THE GERUND 25716
12 Инфинитив 15604
13 Употреба на модалните глаголи: can/could, may/might, must, ought, need, dare 41053
14 СПОМАГАТЕЛНИ ГЛАГОЛИ 17691
15 Членуване 13749
16 Видове съществително имена 11415
17 Наставки/Представки 14805
18 Бъдеще продължително време 10366
19 Минало перфектно продължтелно време 12657
20 Наречие 12012
21 ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ 11274
22 МЕСТОИМЕНИЯ 17828
23 ПРЕДЛОЗИ 18623
24 Определителен член 13553
25 Род и число 16431
 
Страница 1 от 2