Английски език - граматика

английски език граматика

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Минало перфектно време - Past Perfect Tense 73873
2 Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense 46116
3 Минало продължително време - Past Continuous Tense 36141
4 Future with going to 21908
5 Бъдеще просто време - Future Simple Tense 22192
6 Минало просто време - Past Simple Tense 34639
7 Сегашно продължително време - Present Continuous Tense 30145
8 Сегашно просто време - Present Simple Tense 36764
9 Тестове 103287
10 Причастие 20748
11 ГЕРУНДИЙ - THE GERUND 24269
12 Инфинитив 15022
13 Употреба на модалните глаголи: can/could, may/might, must, ought, need, dare 38652
14 СПОМАГАТЕЛНИ ГЛАГОЛИ 16986
15 Членуване 13240
16 Видове съществително имена 11011
17 Наставки/Представки 14216
18 Бъдеще продължително време 9923
19 Минало перфектно продължтелно време 12087
20 Наречие 11535
21 ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ 10818
22 МЕСТОИМЕНИЯ 17196
23 ПРЕДЛОЗИ 17899
24 Определителен член 13039
25 Род и число 15818
 
Страница 1 от 2