Английски език - граматика

английски език граматика

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Минало перфектно време - Past Perfect Tense 66204
2 Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense 41388
3 Минало продължително време - Past Continuous Tense 32474
4 Future with going to 19721
5 Бъдеще просто време - Future Simple Tense 19907
6 Минало просто време - Past Simple Tense 30993
7 Сегашно продължително време - Present Continuous Tense 27332
8 Сегашно просто време - Present Simple Tense 33130
9 Тестове 91617
10 Причастие 19006
11 ГЕРУНДИЙ - THE GERUND 20511
12 Инфинитив 13572
13 Употреба на модалните глаголи: can/could, may/might, must, ought, need, dare 34117
14 СПОМАГАТЕЛНИ ГЛАГОЛИ 15376
15 Членуване 11996
16 Видове съществително имена 10057
17 Наставки/Представки 12915
18 Бъдеще продължително време 8915
19 Минало перфектно продължтелно време 10930
20 Наречие 10383
21 ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ 9737
22 МЕСТОИМЕНИЯ 15577
23 ПРЕДЛОЗИ 16110
24 Определителен член 11799
25 Род и число 14361
 
Страница 1 от 2