Английски език - граматика

английски език граматика

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Минало перфектно време - Past Perfect Tense 69170
2 Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense 43182
3 Минало продължително време - Past Continuous Tense 33873
4 Future with going to 20502
5 Бъдеще просто време - Future Simple Tense 20740
6 Минало просто време - Past Simple Tense 32298
7 Сегашно продължително време - Present Continuous Tense 28365
8 Сегашно просто време - Present Simple Tense 34480
9 Тестове 95818
10 Причастие 19627
11 ГЕРУНДИЙ - THE GERUND 22397
12 Инфинитив 14129
13 Употреба на модалните глаголи: can/could, may/might, must, ought, need, dare 35733
14 СПОМАГАТЕЛНИ ГЛАГОЛИ 15917
15 Членуване 12464
16 Видове съществително имена 10390
17 Наставки/Представки 13376
18 Бъдеще продължително време 9269
19 Минало перфектно продължтелно време 11365
20 Наречие 10795
21 ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ 10127
22 МЕСТОИМЕНИЯ 16173
23 ПРЕДЛОЗИ 16703
24 Определителен член 12237
25 Род и число 14903
 
Страница 1 от 2