Английски език - граматика

английски език граматика

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Минало перфектно време - Past Perfect Tense 64619
2 Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense 40309
3 Минало продължително време - Past Continuous Tense 31544
4 Future with going to 19269
5 Бъдеще просто време - Future Simple Tense 19381
6 Минало просто време - Past Simple Tense 30073
7 Сегашно продължително време - Present Continuous Tense 26673
8 Сегашно просто време - Present Simple Tense 32218
9 Тестове 88948
10 Причастие 18591
11 ГЕРУНДИЙ - THE GERUND 20103
12 Инфинитив 13270
13 Употреба на модалните глаголи: can/could, may/might, must, ought, need, dare 33124
14 СПОМАГАТЕЛНИ ГЛАГОЛИ 15092
15 Членуване 11680
16 Видове съществително имена 9880
17 Наставки/Представки 12644
18 Бъдеще продължително време 8713
19 Минало перфектно продължтелно време 10687
20 Наречие 10149
21 ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ 9531
22 МЕСТОИМЕНИЯ 15244
23 ПРЕДЛОЗИ 15735
24 Определителен член 11544
25 Род и число 14073
 
Страница 1 от 2