Английски език - граматика

английски език граматика

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Минало перфектно време - Past Perfect Tense 57797
2 Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense 36218
3 Минало продължително време - Past Continuous Tense 28152
4 Future with going to 17400
5 Бъдеще просто време - Future Simple Tense 17361
6 Минало просто време - Past Simple Tense 26912
7 Сегашно продължително време - Present Continuous Tense 23805
8 Сегашно просто време - Present Simple Tense 28672
9 Тестове 78980
10 Причастие 17070
11 ГЕРУНДИЙ - THE GERUND 18392
12 Инфинитив 12067
13 Употреба на модалните глаголи: can/could, may/might, must, ought, need, dare 29823
14 СПОМАГАТЕЛНИ ГЛАГОЛИ 13751
15 Членуване 10528
16 Видове съществително имена 9047
17 Наставки/Представки 11371
18 Бъдеще продължително време 7862
19 Минало перфектно продължтелно време 9609
20 Наречие 9189
21 ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ 8638
22 МЕСТОИМЕНИЯ 13731
23 ПРЕДЛОЗИ 14104
24 Определителен член 10447
25 Род и число 12781
 
Страница 1 от 2