Английски език - граматика

английски език граматика

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Минало перфектно време - Past Perfect Tense 50674
2 Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense 31735
3 Минало продължително време - Past Continuous Tense 24678
4 Future with going to 15262
5 Бъдеще просто време - Future Simple Tense 15223
6 Минало просто време - Past Simple Tense 23695
7 Сегашно продължително време - Present Continuous Tense 21180
8 Сегашно просто време - Present Simple Tense 25559
9 Тестове 69801
10 Причастие 14062
11 ГЕРУНДИЙ - THE GERUND 16377
12 Инфинитив 10794
13 Употреба на модалните глаголи: can/could, may/might, must, ought, need, dare 26487
14 СПОМАГАТЕЛНИ ГЛАГОЛИ 12364
15 Членуване 9355
16 Видове съществително имена 8158
17 Наставки/Представки 10258
18 Бъдеще продължително време 6901
19 Минало перфектно продължтелно време 8452
20 Наречие 8213
21 ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ 7749
22 МЕСТОИМЕНИЯ 12354
23 ПРЕДЛОЗИ 12536
24 Определителен член 9351
25 Род и число 11494
 
Страница 1 от 2