Английски език - граматика

английски език граматика

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Минало перфектно време - Past Perfect Tense 61695
2 Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense 38541
3 Минало продължително време - Past Continuous Tense 30028
4 Future with going to 18485
5 Бъдеще просто време - Future Simple Tense 18530
6 Минало просто време - Past Simple Tense 28606
7 Сегашно продължително време - Present Continuous Tense 25444
8 Сегашно просто време - Present Simple Tense 30605
9 Тестове 84193
10 Причастие 17933
11 ГЕРУНДИЙ - THE GERUND 19377
12 Инфинитив 12744
13 Употреба на модалните глаголи: can/could, may/might, must, ought, need, dare 31370
14 СПОМАГАТЕЛНИ ГЛАГОЛИ 14520
15 Членуване 11186
16 Видове съществително имена 9514
17 Наставки/Представки 12084
18 Бъдеще продължително време 8376
19 Минало перфектно продължтелно време 10266
20 Наречие 9758
21 ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ 9134
22 МЕСТОИМЕНИЯ 14540
23 ПРЕДЛОЗИ 15022
24 Определителен член 11063
25 Род и число 13509
 
Страница 1 от 2