Английски език - граматика

английски език граматика

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Минало перфектно време - Past Perfect Tense 62150
2 Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense 38810
3 Минало продължително време - Past Continuous Tense 30243
4 Future with going to 18609
5 Бъдеще просто време - Future Simple Tense 18645
6 Минало просто време - Past Simple Tense 28809
7 Сегашно продължително време - Present Continuous Tense 25618
8 Сегашно просто време - Present Simple Tense 30829
9 Тестове 84916
10 Причастие 18048
11 ГЕРУНДИЙ - THE GERUND 19490
12 Инфинитив 12820
13 Употреба на модалните глаголи: can/could, may/might, must, ought, need, dare 31596
14 СПОМАГАТЕЛНИ ГЛАГОЛИ 14602
15 Членуване 11260
16 Видове съществително имена 9587
17 Наставки/Представки 12177
18 Бъдеще продължително време 8424
19 Минало перфектно продължтелно време 10319
20 Наречие 9818
21 ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ 9191
22 МЕСТОИМЕНИЯ 14640
23 ПРЕДЛОЗИ 15135
24 Определителен член 11146
25 Род и число 13606
 
Страница 1 от 2