Английски език - граматика

английски език граматика

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Минало перфектно време - Past Perfect Tense 79608
2 Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense 49778
3 Минало продължително време - Past Continuous Tense 38981
4 Future with going to 23772
5 Бъдеще просто време - Future Simple Tense 24194
6 Минало просто време - Past Simple Tense 37328
7 Сегашно продължително време - Present Continuous Tense 32403
8 Сегашно просто време - Present Simple Tense 39302
9 Тестове 112106
10 Причастие 22177
11 ГЕРУНДИЙ - THE GERUND 26538
12 Инфинитив 16044
13 Употреба на модалните глаголи: can/could, may/might, must, ought, need, dare 42475
14 СПОМАГАТЕЛНИ ГЛАГОЛИ 18164
15 Членуване 14175
16 Видове съществително имена 11706
17 Наставки/Представки 15243
18 Бъдеще продължително време 10704
19 Минало перфектно продължтелно време 13071
20 Наречие 12394
21 ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ 11615
22 МЕСТОИМЕНИЯ 18308
23 ПРЕДЛОЗИ 19181
24 Определителен член 13948
25 Род и число 16868
 
Страница 1 от 2