Английски език - граматика

английски език граматика

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Минало перфектно време - Past Perfect Tense 50464
2 Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense 31597
3 Минало продължително време - Past Continuous Tense 24570
4 Future with going to 15210
5 Бъдеще просто време - Future Simple Tense 15170
6 Минало просто време - Past Simple Tense 23604
7 Сегашно продължително време - Present Continuous Tense 21107
8 Сегашно просто време - Present Simple Tense 25466
9 Тестове 69544
10 Причастие 14014
11 ГЕРУНДИЙ - THE GERUND 16333
12 Инфинитив 10758
13 Употреба на модалните глаголи: can/could, may/might, must, ought, need, dare 26390
14 СПОМАГАТЕЛНИ ГЛАГОЛИ 12331
15 Членуване 9323
16 Видове съществително имена 8135
17 Наставки/Представки 10235
18 Бъдеще продължително време 6881
19 Минало перфектно продължтелно време 8426
20 Наречие 8191
21 ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ 7723
22 МЕСТОИМЕНИЯ 12312
23 ПРЕДЛОЗИ 12496
24 Определителен член 9330
25 Род и число 11460
 
Страница 1 от 2