Английски език - граматика

английски език граматика

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Минало перфектно време - Past Perfect Tense 75585
2 Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense 47222
3 Минало продължително време - Past Continuous Tense 36909
4 Future with going to 22411
5 Бъдеще просто време - Future Simple Tense 22757
6 Минало просто време - Past Simple Tense 35384
7 Сегашно продължително време - Present Continuous Tense 30719
8 Сегашно просто време - Present Simple Tense 37535
9 Тестове 105889
10 Причастие 21161
11 ГЕРУНДИЙ - THE GERUND 25122
12 Инфинитив 15300
13 Употреба на модалните глаголи: can/could, may/might, must, ought, need, dare 39852
14 СПОМАГАТЕЛНИ ГЛАГОЛИ 17329
15 Членуване 13487
16 Видове съществително имена 11227
17 Наставки/Представки 14516
18 Бъдеще продължително време 10155
19 Минало перфектно продължтелно време 12374
20 Наречие 11780
21 ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ 11057
22 МЕСТОИМЕНИЯ 17532
23 ПРЕДЛОЗИ 18249
24 Определителен член 13302
25 Род и число 16142
 
Страница 1 от 2