Английски език - граматика

английски език граматика

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Минало перфектно време - Past Perfect Tense 61412
2 Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense 38378
3 Минало продължително време - Past Continuous Tense 29856
4 Future with going to 18405
5 Бъдеще просто време - Future Simple Tense 18435
6 Минало просто време - Past Simple Tense 28490
7 Сегашно продължително време - Present Continuous Tense 25278
8 Сегашно просто време - Present Simple Tense 30453
9 Тестове 83756
10 Причастие 17875
11 ГЕРУНДИЙ - THE GERUND 19296
12 Инфинитив 12701
13 Употреба на модалните глаголи: can/could, may/might, must, ought, need, dare 31239
14 СПОМАГАТЕЛНИ ГЛАГОЛИ 14473
15 Членуване 11130
16 Видове съществително имена 9468
17 Наставки/Представки 12032
18 Бъдеще продължително време 8344
19 Минало перфектно продължтелно време 10200
20 Наречие 9716
21 ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ 9088
22 МЕСТОИМЕНИЯ 14477
23 ПРЕДЛОЗИ 14955
24 Определителен член 11018
25 Род и число 13452
 
Страница 1 от 2