Английски език - граматика

английски език граматика

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Минало перфектно време - Past Perfect Tense 61531
2 Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense 38447
3 Минало продължително време - Past Continuous Tense 29943
4 Future with going to 18451
5 Бъдеще просто време - Future Simple Tense 18477
6 Минало просто време - Past Simple Tense 28549
7 Сегашно продължително време - Present Continuous Tense 25349
8 Сегашно просто време - Present Simple Tense 30526
9 Тестове 83962
10 Причастие 17914
11 ГЕРУНДИЙ - THE GERUND 19342
12 Инфинитив 12725
13 Употреба на модалните глаголи: can/could, may/might, must, ought, need, dare 31306
14 СПОМАГАТЕЛНИ ГЛАГОЛИ 14497
15 Членуване 11160
16 Видове съществително имена 9496
17 Наставки/Представки 12061
18 Бъдеще продължително време 8364
19 Минало перфектно продължтелно време 10242
20 Наречие 9740
21 ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ 9109
22 МЕСТОИМЕНИЯ 14512
23 ПРЕДЛОЗИ 14989
24 Определителен член 11040
25 Род и число 13478
 
Страница 1 от 2