Немски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

Akkusativobjekt
(Пряко д
опълнение) 

Основна функция на Akkusativ e пряко допълнение. Тази функция е следствие от рекцията, респективно валентността на глагола. За да са изправни в граматично отношение в някои изречения Akkusativ е облигаторен т.е. задължителен.
Er wiederholt die Frage.

В други случаи Akkusativ е факултативен, т.e. незадължителен:
Sie hat (einen Preis) gewonnen.

Akkusativ отговаря винаги на въпросите wen? (кого) за лица и was? (какво) за неодушевени предмети.
Beispiel: Ich kenne den Vater.(wen?)
Ich suche ein Buch.(was?)

Реклама

Последно от форума

Join our Newsletter

Sign up for our newsletter for all the
latest news and information

Newsletter brought to you by MailChimp.