Немски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 

 Präteritum
(Просто минало време)

 

Образуване на формите

 

1) правилни глаголи (regelmäßige Verben)
Правилните глаголи образуват формите си за Präteritum от корена на глагола и суфикс te, като към тази форма се прибавят личните окончания познати от сегашно време Präsens. 1. и 3.лице единствено число са без лични окончания.

 

Fragen
ich frag te
- wir frag te-n
du frag te-st
/ Sie frag te -n ihr frag te-t
er frag te - sie, Sie frag te-n

 

Глаголи, чиито корен завършва на d, - t, - m, -n след консонанта (без r,l) получават –е между корена и суфикса.
antworten
Ü antwortete

 

2) неправилни глаголи (unregelmäßige Verben)
Те образуват формите си за Präteritum като променят коренната си гласна; към тази форма се прибавят личните окончания. 1. и 3. лице са без лични окончания.

 

Nehmen
ich nahm
- wir nahm-en
du nahm-st / Sie nahm-en ihr nahm-t
er nahm
- sie nahm-en

 

Ако основата на глагола завършва на d, -t, -s, -ss(ß) или chs, във 2. л. ед. и мн.ч. се вмъква – е между основата и окончанието. lesen Ü du lasest

 

Употреба
a) Präteritum е времето на спомена, т.е. времето с което се разказва, като разказът трябва да представлява единно цяло.

 

б) Präteritum може да се използува и в разговор, когато целта е точно пресъздаване на събитийността.
Also gestern gingst du ins Kino? Was machtest du dann
?

 

в) Präteritum вместо Präsens; говорещият сякаш иска в момента да си спомни за нещо.
Wie war Ihr Name, bitte?

 

Внимание! Простото минало време Prärteritum може да бъде предадено на български както с минало свършено, така и с минало несвършено време.
Er ging gestern ins Kino. Той отиде вчера на кино.
Er ging jede Woche zweimal ins Kino. Той ходеше всяка седмица по два пъти на кино. 

 

 

 

Реклама

Последно от форума

  • ??ма мнени?

Join our Newsletter

Sign up for our newsletter for all the
latest news and information

Newsletter brought to you by MailChimp.