Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

МОГА И ТРЯБВА

 

Вторият тип изречения в английския език /освен тези, в които основният глагол е ;/са тези, в които са използвани т.нар. модални глаголи. Те са общо 7:
can – мога
may - мога /позволено ми е/
must – трябва
ought to - трябва /задължен съм/
should - трябва /би трябвало, за препоръчване е/
need - трябва /има нужда да/
dare - /смея/

 

Модалните глаголи не изразяват действие или състояние, а най-общо възможност, вероятност, потребност, необходимост и т.н.
За сега ще се занимаем с два от тях - can и must.;Can; означава физическа възможност или способност да се извърши нещо. С него често се иска позволение в неофициална обстановка:

 

Can I borrow your book? - Мога ли да взема твоята книга?
Can you tell me the way to the station? - Можете ли да ми посочите пътя до гарата?

 

Must -  изразява задължение и необходимост да се извърши нещо:
I must telephone my friend. - Трябва да се обадя на своя приятел.
He must work hard. - Той трябва да работи усърдно.

 

Формите на модалните глаголи са еднакви за всички лица и числа:
I can  
I must
you can you must
he can he must
she can she must
it can it must
we can we must
you can you must
they can they must

 

Другата особеност на модалните глаголи е, че не се употребяват самостоятелно, а задължително с друг основен глагол, носещ смисъла на изречението:
She can swim.- Тя може да плува
He can make delicious spaghetti. - Той може да готви спагети страхотно.
They must drive carefully. - Те трябва да карат внимателно.
I must read this book. - Аз трябва да прочета тази книга.

 

И накрая, в изреченията с модални глаголи, те се използват за образуване на въпросителни и отрицателни изречения:

 

She can swim.
She can not (cant) swim.
Can she swim? - Yes, she can. No, she cant.
What can she do?
Who can swim?

He must read this book.
He must not (mustnt) read this book.
Must he read this book? - Yes, he must. No, he mustnt.
Who must read this book? What must he do?

 

УПРАЖНЕНИЯ:

 

А сега пробвайте да образувате въпросите и отрицателните форми на следните изречения:

 

1. She can drive a truck.
2. We must wear warm clothes in the winter.
3. They can stay at the seaside at the weekend.
4. He must work during the summer.
5. Bats can see in the dark.
6. I must tell you the truth.

 

 <<<ПРЕДИШЕН УРОК ====== СЛЕДВАЩУРОК >>>

 

 

 

Реклама

Последно от форума

  • ??ма мнени?

Join our Newsletter

Sign up for our newsletter for all the
latest news and information

Newsletter brought to you by MailChimp.