Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

Past Continuous

 

Positive

Negative

Question

I

You

He

She

It

We

You

They

Was working

Were working

Was working

Was working

Was working

Were working

Were working

Were working

Wasn’t working

Weren’t working

Wasn’t working

Wasn’t working

Wasn’t working

Weren’t working

Weren’t working

Weren’t working

Was I working

Were you working

Was he working

Was she working

Was it working

Were we working

Were you working

Were they working

 

Употреба:

· Действие, което се е извършвало в даден момент или сравнително кратък период от време в миналото. Този момент или период може да се изрази с обстоятелствено пояснение за време или с обстоятелствено изречение за време (въведено с when), в което глаголът обикновено е в Past Simple.

It was raining this morning.

I was walking in the park when it began to rain.

· Продължителни действия, които са се извършвали едновременно в миналото. Те се свързват обикновено със съюза while (докато).

I was walking in the park while it was raining.

· Може да изразява действие или състояние, което служи като фон на други действия, извършвани в миналото.

I went into the garden to walk around. The night was clear and the moon was shining.

· Може да изразява и постепенност на минало действие.

The wind was rising and the waves were crashing on the beach.

 

Превежда се с минало несвършено време.


автор: Aviva

Реклама