Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

Present Perfect

 

Positive

Negative

Question

I

have worked.

Haven’t worked.

Have I worked?

You

have worked.

Haven’t worked.

Have you worked?

He

She

It

 

has worked.

 

Hasn’t worked.

He

Has she worked?

it

We

You

They

 

have worked.

 

Haven’t worked.

we

Have you worked?

they

 

Образуваме сегашно перфектно време с have/has + the past participle (минало причастие).То често окончава на –ed, но и много глаголи са неправилни (lost, written, done…)

 

Употреба:

· За да кажем, че сме правили или не (напр. да се похвалим) нещо през определен период от време, който продължава до настоящето. Времето на извършване не е уточнено. Ако е означено точно се използва Past simple.

I have never smoked.

I haven’t smoked for three years.

· За действие, което е започнало в миналото и продължава до настоящето.

We have lived here for many years.

 

Time markers: yet, already, never, ever, just, since, for, before, many times

 

 

 

 

Реклама