Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ

Страницата в която разглеждаме съществителните имена ще започнем с въпроса за словообразуването.Едно от най-важните неща , които трябва да запомним за Английския език е това , че неговата лексика е съставена изключително от сложни думи.Ако ние владеем добре принципите на Английското словообразуване , дори да сме пропуснали да научим някоя дума лесно можем да се досетим за нейното значение .Ще дадем пример с думата   unforgiven , в която представката носи и значението "незабравим".

В таблица ще разположим основните наставки и представки , които участват в словообразуването , както и примери за образужани с тяхна помощ думи.

 

 

Словообразуване с наставка

accuracy

-acy -точност

shortage

-age -недостиг

politician

-an -занимание

bravery

-ery -характер

precision

-ion -точност

britisher

-er -народност

darkness

-ness -състояние

socialism

-ism -идея

naturalist

-ist -идейност

inertia

-ia -инертност

possibility

-ty -възможност

depth

-th -дълбина

Словообразуване с представка

misfortune

mis-  не-

outside

out-  отвън-

overweght

over-  над-

postgraduate

post-  след-

selfish

self  его-

semicircle

semi-  полу-

submarine

sub-  под-

superspeed

super-  свръх-

anticyclon

anti-  анти-

cooperation

co-  взаимо-

contraaction

contra-  противо-

demilune

demi-  полу-

disadvantage

dis-  недо-

exserviceman

ex-  де-

forearm

fore-  пред-

hemisphere

hemi-  полу-

hyperlink

hyper-  свръх-

interconection

inter-  обединяване

unconformity

un-  не-

underpresure

under-  под-

Преводът на тези думи можете да изтеглите от някой от нашите речници , в къщи  или да преведете он-лайн на място.Опитайте се преди това сами да преведете думите , а след това и сами да образувате други думи с тези наставки , това ще обиграе вашия лексикален усет.

 

 

Реклама