Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

ПРЕДЛОЗИ

Тук ще разгледаме по-голямата част от общоупотребимите предлози в Английския език.Впечатление ще ни направи факта , че всеки един предлог има повече от един превод и случай на употреба и за да можем коректно да превеждаме един текст или да го създаваме  ,винаги трябва да имаме предвид случая , в който той се употребява.

 

at

в /време

at 6o'clock

зад /място

at the table

на /място

at the plant

 

by

около /място

by window

около /време

by 5o'clock

от някого

by Stye

 

for

заради /цел

for you

в течение на

for 5 days

заради/причина

for weather

 

from

от /място

from Bulgaria

от /време

from 2 till 6

от /място

from the room

 

in

в /място

in the box

на /място

in the Sun

в /време

in July

при /условие

in tempreture

 

of

от /вещество

of metal

за /предмет

of the book

принадлежност

of the car

 

on

на /място

on the table

в /дата,ден

on Monday

по /наука

on History

за /отнася се за...

on phenomen

 

to

в /място

to the Academy

на /лица

to the students

към /посока

to the teacher

 

with

с , със /лице

with them

с , със/предмет

with a pen

 

Реклама