Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

НАРЕЧИЕ

Наречието е интересна морфологична единица.В себе си тя съдържа по нещо от глагола и от прилагателното име.И ако в българската дума "наречие" това не е видно , то английската е достатъчно красноречива-"adverb".Наречието притежава същите категории , които разгледахме и за прилагателното име.

В Английския език то се образува чрез прибавяне на наставки към прилагателни имена / нещо , което ще разгледаме по-долу/.

Също , както прилагателните имена , наречията имат производни ,/сравнителни/ степени.Тяхното образуване сме показали отдясно.

Образуване на наречия

 

-wise

broadwise

широчинен

prestigewise

престижен

 

-ward

southward

южен

downward

долен

 

-ly

deeply

дълбинен

firstly

челен

 

 

Преди да разгледаме сравнителните степени , трябва да отбележим , че както прилагателните имена , така и наречията имат изключения в тези степени.

 

 

well

better

the best

badly

worse

the worst

much

more

the most

little

less

the least

far

further

the furthest

 

 

Образуване на сравнителни степени

 

late

-er

/the/ -est

late

later

the latest

actively

more/less

the most/the least

actively

more actively

the most actively

Реклама