Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 

Минало перфектно продължтелно време - The Past Perfect Progressive Tense

Образуване
The Past Perfect Progressive Tense се образува от the Past Perfect Tense на спомагателния глагол Ье и сегашното причастие на главния глагол.

The Past Perfect Progressive Tense

Positive  
положителен

Negative
отрицателен

Interrogative
въпросителен

Negative - Interrogative
отрицателен - въпросителен

I had (I'd) been working

I had not (hadn't) been working

had I been working?

had ! not (hadn't I) been working?

you had (you'd) been working, etc.

you had not (hadn't) been working, etc.

had you been working?, etc.

had you not (hadn't you) been working?, etc.

 


Кратките отговори на въпрос в the Past Progressive са:
- Yes, I (you, he, etc.) had.
- No, I (you, he, etc.) had not (hadn't).

Употреба
The Past Perfect Progressive Tense изразява:

1.

Действие, което е започнало преди даден момент в миналото и продължава и в този момент:

 

They had been studying English for two years when they joined our course.

Те бяха учили английски две години, когато се записаха в нашия курс (и продължиха да учат).

     

2.

Действие, което е започнало преди даден момент в миналото и е продължавало известно време, но в този момент е вече завършено или прекъснато:

 

I had been reading for two hours when you came.

Бях чел два часа, когато ти доиде.

     

И в двата случая the Past Perfect Progressive се превежда с минало предварително време.

 

 

Реклама