Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 

Бъдеще продължително време - The Future Progressive Tense

 

Образуване
The Future Progressive Tense се образува от the Future Tense на спомагателния глагол be и сегашното причастие на главния глагол.

The Future Progressive Tense

Positive  
положителен

Negative
отрицателен

Interrogative
въпросителен

Negative - Interrogative
отрицателен - въпросителен

I shall (I'll) be working

I shall not (shan't) be working

shall I be working?

shall I not (shan't I) be working?

you will (you'll) be working, etc.

you will not (won't) be working

will you be working?, etc.

will you not (won't you) be working?, etc.

 


Кратките отговори на въпрос в the Future Progressive са:
- Yes, I shall, you will, he will, etc.
- No, I shall not (shan't), you will not (won't) he will not (won't), etc.

Употреба

The Future Progressive Tense изразява действие, което ще се извършва в даден момент или период от време в бъдещето. Времето на действието се изразява с обстоятелствено пояснение или обстоятелствено изречение за време, глаголът в което е в сегашно време.

The Future Progressive се употребява много често в говоримия език, особено за по-близко бъдеще:
He will be waiting for you at 3 o'clock. Той ще те чака в три часа.
Превежда се на български с бъдеще време.

 

 

Реклама