Английски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

Present continuous

 

Positive

Negative

Question

I

am working.

Am not working.

Am I working?

You

are working.

Aren’t working.

Are you working?

He

She

It

 

is working.

 

Isn’t working.

he

Is she working?

it

We

You

They

 

are working.

 

Aren’t working.

we

Are you working?

they

Be+verb+ing

 

Употреба: Сегашно продължително време използваме, когато говорим:

· За действие, което се извършва в момента на говоренето.

I am watching my favourite TV show.

· За действие или състояние, свързано със сравнително кратък период от време, в който се включва и момента на говоренето.

She is from Bulgaria, but she is studying in England this year.

· За бъдещи планове и уговорки – за неща, които сме планирали и организирали.

I’m meeting Jess at 8 o’clock tonight.

 

Time markers: now, at the moment – отнасящи се за сега

this morning/evening/afternoon, tonight, on Tuesday, at 6 o’clock, tomorrow, tomorrow morning/afternoon/evening, next week/month, soon – отнасящи се до бъдещето.

 

Реклама