Испански език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 

PRETÉRITO PERFECTO DE INDICATIVO

 

1. Употреба:

Означава минало завършено действие, предхождащо момента на говорене.

Употребява се за изразяване на:

I. Завършено действие във все още не изтекъл период от време, включващ момента на говорене.Продължителността на този период не е от значение. Действието може да бъде еднократно или повтарящо се, но не и обичайно. В този случай, често се употребява със следните словосъчетания и наречия за време:

 

hoy; este día; esta mañana; esta tarde; esta semana; este fin de semana; este mes; este verano; este otoño; este año; este siglo; todavía; ya; hasta ahora; hasta el momento; últimamente; varias veces; en mi vida; aún; nunca; jamas; siempre и др.

 Тези наречия може да не са изрично упоменати, а да се разбират от контекста.

Образуване: Preterito perfecto се образува с помощта на съответната форма на спомагателния глагол haber и миналото причастие на пълнозначния глагол:

число

л.

Iво спрежение

IIро спрежение

IIIто спрежение

   

hablar

beber

vivir

 

Ед. Ч.

1л.

2л.

3л.

he hablado

has hablado

ha hablado

he bebido

has bebido

ha bebido

he vivido

has vivido

ha vivido

 

Мн. Ч.

1л.

2л.

3л.

hemos hablado

habéis hablado

han hablado

hemos bebido

habéis bebido

han bebido

hemos vivido

habéis vivido

han vivido

 

Неправилни причастия:

abrir

abierto

cubrir

cubierto

descubrir

descubierto

morir

muerto

volver

vuelto

devolver

devuelto

resolver

resuelto

romper

roto

escribir

escrito

ver

visto

haces

hecho

decir

dicho

 

Примери: Nunca ha sido muy puntual. – Никога не е бил много точен.

Últimamente he trabajo mucho – Напоследък работих много.

Esta semana hemos ido dos veces a Madrid. – Тази седмица ходихме два пъти до Мадрид.

- ¿A qué hora ha salido hoy de casa? – В колко часа излезе днес от вкъщи?
-
He salido a las ocho de la mañana. – Излязох в осем часа сутринта

 

II. Действие в миналото, когато времето на действие не е определено

Примери: Lo que tú has hecho, yo no puedo olvidarlo. /Lo que tú has hecho, yo no puedo lo olvidar/ – Това, което ти направи, аз не мога да го забравя.

- ¿Has visto esta película? – Гледал ли си /гледа ли/ този филм?
-
No, (todavía) no la he visto – Не, все още не съм.

- ¿Has comprado el manual de español? – Купи ли учебника по испански ?
-
No, lo he comprado (todavía, aún) – Не съм го купил (все още).

 

III. Току-що извършено действие.

Примери: han ido a la farmacia, ahora mismo vuelven. – Отидоха до аптеката, ей сега ще се върнат.
Ha vuelto hace un momento (hace un momento que ha vuelto).
– Преди малко се върнаха.
Preterito
perfecto се превежда на български, както с минало неопределено време, така и с минало свършено време, в зависимост от контекста.

Реклама