Немски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

Akkusativobjekt
(Пряко д
опълнение) 

Основна функция на Akkusativ e пряко допълнение. Тази функция е следствие от рекцията, респективно валентността на глагола. За да са изправни в граматично отношение в някои изречения Akkusativ е облигаторен т.е. задължителен.
Er wiederholt die Frage.

В други случаи Akkusativ е факултативен, т.e. незадължителен:
Sie hat (einen Preis) gewonnen.

Akkusativ отговаря винаги на въпросите wen? (кого) за лица и was? (какво) за неодушевени предмети.
Beispiel: Ich kenne den Vater.(wen?)
Ich suche ein Buch.(was?)

Реклама