Немски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

Ordinalzahlen
(Числителни редни имена)

Числителните редни изразяват последователност и отговарят на въпроса der wievielte? (кой по ред ?)

Числителните редни от 2 до 19 се образуват със суфикса te, а от 20 нагоре със суфикса ste. Скланят се както прилагателните имена.

1. der/die/das erste

2. der/ die/das zweite

3. der/ die/das dritte

………………… …………

11. der/ die/das elfte

12. der/ die/das zwölfte

20. der/die/das zwanzigste

30. der/die/das dreißigste usw.

 

Числителните редни се скланят по същия начин, както прилагателните след определителен член: der, die, das wievielte? Използват се най-често при посочване на дата:
·
Der wievielte ist heute? ò Heute ist der zwanzigste (Oktober, November usw. = der zwanzigste Tag des Monats)

· Am wievielten Tag? ò am ersten Tag
(auch: an welchem Tag?)

 

 

Реклама