Немски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 

Deklination der Adjektive
(Склонение на прилагателните имена
)

Различават се два типа склонение на прилагателно име:
a) силно склонение
При този тип склонение прилагателното име определя (показва) рода, числото и падежа на съществителното пред което стои.

Singular:

 

m

n

f

N.

junger Mann

kleines Kind

lustige Dame

A.

jungen Mann

kleines Kind

lustige Dame

D.

jungem Mann

kleinem Kind

lustiger Dame

 

 

 

 

Plural

N. lustige Männer, Kinder, Damen
A. lustige Männer, Kinder, Damen
D. lustigen Männer, Kinder, Damen

б) слабо склонение
Прилагателното име се скланя по слабото склонение, когато пред него стоят определителният член или местоименията dieser, jener, jeder, mancher, welcher.

Singular

 

m

n

f

N.

der junge Mann

das kleine Kind

die lustige Dame

A.

den jungen Mann

das kleine Kind

die lustige Dame

D.

dem jungen Mann

dem kleinen Kind

der lustigen Dame

 

 

 

 

Plural
N. die lustigen Männer, Kinder, Damen
A die lustigen Männer, Kinder, Damen
D. den lustigen Bäumen

След ein, отрицанието kein, притежателните местоимения mein, deinи местоименията solch ein, welch ein прилагателното име се скланя както следва:

- Nominativ единствено число:
Мъжки род получава окончанието –er: mein guter Freund
женски род -e: meine alte Oma

-
Akkusativ единствено число женски род получава окончание -e, среден род -es: meine alte Oma / mein rotes Zelt
В останалите падежи и в цялото множествено число прилагателното получава окончанието en.

 

Реклама