Немски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 

Temporalsatz (TS)
(Подчинено обстоятелствено изречение за време)

TS определя времево действието в главното изречение и отговаря на въпросите wann?, seit wann?, bis wann?, wie lange?, wie oft?

TS се въвежда с подчинителни съюзи. Между действието в главното изречение – Hauptsatz (HS) и действието в подчиненото (TS) същесвуват следните отношения:

1. Gleichzeitigkeitдействието в TS се извършва едновременно с това в HS. Съюзите са: während (докато); indem (като); als (когато – за еднократно минало действие) ; wenn (когато – за многократно минало; за еднократно и многократно настоящо/бъдещо действие).
* Als ich ihn einmal fragte, schwieg er.
* Wenn einer sprach, schwiegen die anderen.

Схемата на това отношение е следната:
TS – HS
Präsens – Präsens
Präteritum – Präteritum
Perfekt – Perfekt
Plusquamperfekt – Plusquamperfekt

2. Vorzetitigkeit – Действието в TS се извършва преди действието в HS. Съюзите са: nachdem (след като) ; sobald (щом) ; als, wenn (когато).


Схемата тук е:
TSHS
PlusquamperfektPräteritum
PerfektPräsens
1-во действие 2-ро действие
* Nachdem er aufgestanden war, ging er ins Bad.

3. NachzeitigkeitДействието в TS се извършва след това в HS. В TS и HS се наблюдава едно и също време, но е възможно и съгласуване. Съюзите са: bevor (преди) ; ehe (преди) ; bis (докато).
* Peter stand auf, bevor die Sonne aufging.

 

 

Реклама