Немски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

 

 

 

Das Alphabet. Buchstaben, Vokale und Konsonanten.
Азбука. Букви, Звуци (гласни и съгласни звуци).

Alphabet. Азбука.
Немската азбука е създавана на основата на гръцко-романската азбука и се състои от 26 букви.
Представяме ви буквите на немската азбука. Под всяка буква е показан начина на четенето и:

A a

a

B b

bee

C c

zee

D d

dee

E e

e

F f

eff

G g

gee

H h

ha

I i

i

J j

jott

K k

ka

L l

ell

M m

em

N n

en

O o

o

P p

pee

Q q

ku

R r

er

S s

es

T t

tee

U u

u

V v

fau

W w

wee

X x

iks

Y y

üpsilon

Z z

zett

 

Буквите които се произнасят без спомагателни звуци се наричат самостоятелни (Selbstlaute) или гласни ( Vokale ).
Останалите се произнасят с помощта на гласни и се наричат спомагателни (Mitlaute) или съгласни ( Konsonante ).

 

Пример/Beispiel:
"В" - глух, образуващ се с участието на устните звук, който при разбора по букви е едва различим. Затова"В" се произнася в комбинация със звука "Е": не " b ", а " bee ".

Към немската азбука се отнасят и така наречените "умлаути" ( Umlaute )
Ä ä , Ö ö , Ü ü , а така също особения знак ß ( ess-zett ). Вместо него в съвременния немски език на може да срещнете ss .
Внимание! Тази буква е само печатна.

източник: ezicionline.com

 

 

 

Реклама