Немски език

Граматика & Уроци

 

Реклама

Урок 3

Die Silbe.
Сричка.

 

Сричка – най-малката неделима група звуци. В немския език съществува деление на така наречените Sprechsilben (фонетични срички) und Sprachsilben (речеви срички).
Фонетичните срички се образуват в резултат на фонетично деление на сложни думи.
Речеви срички – са части на сложни съставни думи.
Пример за фонетични срички/ Beispiel für Sprechsilben: lie-ben, Sil-ben-tren-nung, Wei-ter-bil-dung
Пример за речеви срички / Beispiel für Sprachsilben: Haus-dach, stein-reich, Durch-fahrt, hell-blau
Във всяка дума има коренна сричка ( Stammsilbe ).

Посредством присъединяването на допълнителни срички ( Vorsilbe bzw. Präfix - префикс) и / или ( Nachsilbe bzw. Suffix - суфикс) към коренната сричка се образуват нови думи, които са с един корен.
Пример/ Beispiel: Tag > tag en - Tag ung - täg lich - be tag t - ver tag t - Ver tag ung
Пример с префикси /Beispiele für Präfixe: ge- ver- be- ent- zer- er-
Примеры с суфикси / Beispiele für Suffixe: -ung -heit -keit -nis -bar -lich -ig -er -en -eln

 

Правило 1

Основа на всяка сричка е гласен звук. Сричката не може да се състои от една съгласна.
Пример: schw i m-m e n, l au -f e n, B e rg

Правило 2

Последната съгласна от група съгласни преминава към следващата сричка. Като съчетанието от съгласни обозначаващи един звук се приемат за 1 съгласна: ch , sch , ck .
Например: mensch- l ich, Men- sch en, man- ch en, Ses- s el

Правило 3

Сричката може да започва с гласна
Например: ver -ein-zelt, un - ver -ant-wort-lich, un -ei-nig

Правило 4

Делението на срички на съставните думи става в местата на присъединяване на съставните единици на думата.
Например: Glas-per-len, Glas-au-ge, Pro-gramm-kö-nig

 

източник: ezicionline.com

Реклама